SỨC KHỎE THÁNG 9/2017( MẪU GIÁO)

Thứ tư - 20/12/2017 15:12
SỨC KHỎE THÁNG 9-2017
                              SƯC KHỎE TRẺ MẪU GIÁO 
LỚP CHỒI
1 Phạm Bảo Long 19/1/2013   56 22.6 112                
2 Đặng Ngọc Linh Phương   1/1/2013 56 15.9 103.5                
3 Nguyễn Thị Kim Xuân   1/4/2013 56 14.5 100                
4 Phạm Quỳnh Anh 4/9/2013   53 19.8 108                
5 Mai Nguyễn Gia Huy 10/8/2013   47 22 107           x    
6 Trần Mạnh Phúc An 24/5/2013   52 17.2 106                
7 Nguyễn Quốc An 12/6/2013   45 13.4 99                
8 Bùi Hồ Quang Huy 29/9/2013   48 16.2 105                
9 Bùi Lê Ngọc Hân   2/8/2013 55 18.3 102.5                
10 Nguyễn Phúc Lâm 23/4/2013   53 17.3 107.5                
11 Võ Ngọc Kim Thư   14/2/2013 55 23.4 113                
12 Nguyễn Khải Đăng 17/4/2013   53 18 105                
13 Võ Ngọc Ngân   20/5/2013 52 17.1 104                
14 Lê Phạm Thiên Kim   23/5/2013 52 17.9 102.5                
15 Phạm Minh An 28/1/2013   56 22.5 111                
16 Phạm Nguyễn Như Phúc   2/5/2013 55 22 107                
17 Trần Lê Vy   28/1/2013 56 24 112.5           x    
18 Nguyễn Đăng Quang 28/7/2013   50 24.4 107             x  
19 Lê Phúc Khang 20/1/2013   56 27.2 108             x  
20 Trần Gia Huy 6/9/2013   51 15 107.5                
21 nguyễn Huỳnh Kim Ngân   15/10/2013 47 15 101.5                
22 Phạm Trần Yến Nhi   18/3/2013 54 25.5 116           x    
23 Võ Minh Khôi   1/2/2013 56 16.9 99                
24 Trần Gia Bảo 10/7/2013   47 23.3 105             x  
25 Nguyễn thành Nhân 7/9/2013   50 15.7 105                
26 Nguyễn Ngọc Hải Yến   28/9/2013 48 13.9 97.5                
27 Nguyễn Tuyết Ngân   6/4/2013 54 17.5 100                
28 Ngô Hoàng Trâm Anh   19/3/2013 54 17.8 112                
29 Ngô Minh Diệu   21/5/2013 52 13.9 101                
30 Nguyễn Thanh Hữu Tín 17/7/2013   50 14 98.5                
31 Đặng Thủy Trúc   13/10/2013 47 16.2 98.5                
32 Bùi Minh An 13/6/2013   51 20 109                
33 Lưu Trịnh Thúy An   28/3/2013 54 16.4 100                
Tổng cộng: 33           81,8%         9,1% 9,1%  
LỚP LÁ 2
1 Lưu Thiên An 29/9/2013   60 14,2 99                
2 Nguyễn Minh Chương 4/10/2012   59 19 112.5                
3 Trần Mai Nhật Duy 4/9/2012   60 23.6 109             x  
4 Nguyễn Ngọc Xuân Hiếu   13/11/2012 58 18,3 112,5                
5 Hồ Thanh Huy 12/3/2012   66 23,8 115           x    
6 Lộc Trúc Thiên Kim   12/12/2012 57 19,2 108                
7 Nguyễn Minh Khôi 18/04/2012   65 24 113             x  
8 Nguyễn Quốc Long 16/1/2012   68 18,2 106                
9 Phan Hoàng Long 27/6/2012   63 16 104                
10 Trần Lê Khánh lâm 18/6/2012   63 16,9 108                
11 Trần Đình Long 30/6/2012   63 20,6 107,5           x    
12 Ngô Hoàng Yến Linh   22/3/2012 66 20 112                
13 Trần Võ Minh Minh   27/11/2012 58 15 102,5   x            
14 Lê Kim Phụng   27/4/2012 65 26,8 112,5             x  
15 Phạm Trần Minh Phong 22/6/2012   63 17,5 105                
16 Nguyễn Hoàng Quân 8/9/2012   60 28,2 118,5           x    
17 Phạm Tú Phương Uyên   7/3/2012 66 26,3 115             x  
18 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 23/10/2012   59 22,4 108,5           x    
19 Trần Ngọc Nhã Viên   28/12/2012 57 16,4 106,5                
20 Trần Võ Nhã Anh   1/11/2012 58 18,5 108                
21 Trần Nguyễn BẢo Ngọc   3/5/2012 64 25,4 117           x    
22 Phạm Quỳnh Anh   27/8/2012 61 21,8 112           x    
23 Nguyễn Đoàn Kỳ Duyên   14/4/2012 65 20,3 112                
24 Võ Hoàng Long 19/4/2012   65 28 121             x  
25 Đào Vương Khánh 26/2/2012   67 20,4 118                
26 Nguyễn Ngọc Gia Nhi   7/10/2012 59 18,4 100                
27 Võ Ngọc Minh Thư   18/12/2012 57 13,7 102,5   x            
28 Đặng Ngọc Thanh Trúc   18/3/2012 66 22,8 115           x    
29 Trần Tuyết Nhi   25/12/2012 45 13,5 98                
30 Trần Minh Quý 18/5/2012   64 14,5 102   X            
Tổng cộng: 30           46,6% 10%       26,8% 16,6%  
LỚP MẦM
1 Nguyễn Hoàng Khánh An   14/12/2014 33 14.4 95 x              
2 Nguyễn Nam Bình 17/02/2014   43 15.4 103 x              
3 Lâm Như Thảo   20/03/2014 42     x              
4 Nguyễn Hoàng Phương Linh   29/07/2014 38 14 94 x              
5 Nguyễn Ngọc Phương Ngân   17/05/2014 40 12.7 92 x              
6 Nguyễn Phúc Bảo Nhiên   09/04/2014 41 14 94 x              
7 Nguyễn Phương Nghi   07/01/2014 44 18.7 105 x              
8 Đoàn Khánh Hà   10/04/2014 41 14.9 97 x              
9 Nguyễn Hồng Hà   03/01/2014 44 15.8 100 x              
10 Giang Thúy Hằng   31/03/2014 42 14.6 102 x              
11 Hồ Ngọc Bảo Hân   09/09/2014 36 17.2 101 x              
12 Lê Phương Trang   13/02/2014 43 18.8 103 x              
13 Vũ Thiên Thư   13/08/2014 37 13 91 x              
14 Lê Thiện Như   22/08/2014 37 10.7 89   x            
15 Nguyễn Lê Thanh Sơn 19/11/2014   34 15 91 x              
16 Cao Phương Vân   14/02/2014 43 17.4 102 x              
17 Nguyễn Nguyễn Bình An   08/05/2014 40 23.5 108             x    
18 Nguyễn Minh Hoàng 04/08/2014   37 13.3 96 x              
19 Nguyễn Hoàng Vỹ 26/07/2014   38 12.7 92 x              
20 Nguyễn Đoan Nghi   02/06/2014 39 11.9 91 x              
21 Đoàn Duy Khánh 01/07/2014   38 16.3 96 x              
22 Nguyễn Minh Tiến B 08/01/2014   44 21.2 105             x    
23 Nguyễn Ngọc Kim Hoàng   23/09/2014 36 13.8 95 x              
24 Nguyễn Ngọc Diệu Anh   25/09/2014 36 11.5 90 x              
25 Võ Phi Thiên Ân 25/08/2014   37 17.8 98              x    
26 Vũ Đăng Khoa 13/03/2014   42 16.5 99 x              
27 Nguyễn Thái Bảo 01/04/2014   41 14.7 98 x              
28 Lê Huỳnh Minh Tiến 10/03/2014   42 14.9 101 x              
29 Nguyễn Trọng Tiến 15/08/2014   37 16 98 x              
30 Nguyễn Khánh Toàn 29/09/2014   36 11.3 89   x            
31 Ân Hoàng Oanh   19/07/2014 38 18.4 99             x    
32 Nguyễn Lê Gia Hân   25/07/2014 38 15.6 100 x              
33 Phan Trương Uyển Ngọc   10/10/2014 35 17.1 93             x    
34 Nguyễn Vương Lam Ngọc   25/06/2014 39 18.3 99             x    
35 Nguyễn Minh Tiến A 12/11/2014   34 15.5 95 x              
36 Nguyễn Trần Bảo Hân   15/06/2014 39 15.7 94 x              
37 Phạm Tuấn Khôi 22/09/2014   36 13.9 94 x              
Tổng cộng: 37                 78,3%   5,1%       15,3%    
LÁ 1
1 Nguyễn Minh Hoài Thương   18/12/2012 57 19 108                
2 Nguyễn Phúc Hân   12/11/2012 57 18.2 107                
3 Lê Huỳnh Phát 22/11/2013   58 25 105             X  
4 Trần Nhật Hào 25/11/2012   58 19.5 102           X    
5 Phan Minh Phước 17/11/2012   58 15 103                
6 Phạm Nhật Hà My   13/10/2012 59 22 109           X    
7 Huỳnh Nhã Thư   10/3/2012 59 21 105           X    
8 Cao Minh Ngọc Hân   27/9/2012 60 19.5 110                
9 Trương Thị Khánh Ngọc   9/4/2012 60 22.8 109           X    
10 Nguyễn Minh Quân 9/11/2012   60 24.5 113           X    
11 Phan Thành Long 24/9/2012   60 17.5 106                
12 Nhữ Quốc Thắng 8/7/2012   61 19.2 110                
13 Lê Nguyễn Quốc Tuấn 8/7/2012   61 31 121             X  
14 Bùi Quốc Anh 30/7/2012   62 15.4 103                
15 Trương Thanh Long 6/10/2012   63 21.6 116                
16 Nguyễn Minh Khôi 6/6/2012   63 19.4 112                
17 Trần Ngô Gia Huy 5/5/2012   64 31.5 115             X  
18 Nguyễn Thiện Nhân 5/4/2012   64 18.3 108                
19 Lê Hoàng Bảo Ngọc   20/4/2012 65 16 106                
20 Đoàn Lâm Phú 3/4/2012   66 24 110             X  
21 Trần Công Hào 3/5/2012   66 28.6 120             X  
22 Nguyễn Ngọc Giáng Tiên   15/2/2012 67 19 108                
23 Trần Lê Vy   2/8/2012 67 25.6 116             X  
24 Nguyễn Bảo Long 20/2/2013   67 17.5 110                
25 Trần Ngọc Gia Linh   2/3/2012 67 29.5 120             X  
26 Giang Huỳnh An   1/4/2012 68 23.2 112           X    
27 Nguyễn Nhật Trúc Linh   1/8/2012 68 20.3 113                
28 Phan Minh Quân 1/1/2012   68 18.6 111                
29 Trịnh Thiên Thiên   1/10/2012 68 15.7 104                
Tổng cộng: 29           55.17%         20.60% 24.10%  
 Từ khóa: sức khỏe

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bữa sáng:

Mì trứng thịt tôm giá hẹ
Sữa bột
Yaourt

Bữa trưa:

Mặn: Trứng vịt chiên hành tây
Canh: Canh chua cá lóc (thơm, bạc hà, cà chua)
Rau béo phì: Cải ngọt
La sét: No mỹ

Bữa xế:

Nước sâm
Bánh flan

Bữa chiều:

Lẩu gà các loại nấm

globa art trai

Điện thoại

  • Mầm non Huỳnh Thị Hiếu
    0274.3.826108
  • Phòng Hiệu trưởng
    0274.3.855070

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

  • Đang truy cập24
  • Hôm nay969
  • Tháng hiện tại18,067
  • Tổng lượt truy cập489,337
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây