Mầm non Huỳnh Thị Hiếu

http://mnhuynhthihieu.tptdm.edu.vn


Lịch sinh hoạt

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA TRẺ TẠI TRƯỜNG HUỲNH THỊ HIẾU
Lịch sinh hoạt

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA TRẺ TẠI TRƯỜNG HUỲNH THỊ HIẾU

1/ Nhà trẻ: (Nhóm 25-36 tháng)

 

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

6h 30 - 7h 10

ĐÓN TRẺ- THỂ DỤC SÁNG

7h 10 - 8h 00

ĐIỂM DANH –ĂN SÁNG

8h00 - 8h 30

VỆ SINH – CHƠI TỰ DO

8h30-9h00

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

8h30 - 9h 30

NHẬN BIẾT TẬP NÓI

VẬN ĐỘNG

KỂ CHUYỆN

 

GIÁO DỤC

ÂM NHẠC

TẠO HÌNH

 

 

 

NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT

 

THƠ

 

 

 

9h30-10h00

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI( Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề)

10h 00-11h 00

VỆ SINH- ĂN TRƯA

11h 00-14h 00

NGỦ TRƯA

14h 00-14h 15

ĂN XẾ

14h 15-15h 00

TẮM CHO TRẺ

15h 00-16h 00

ĂN CHIỀU

16h 00-17h 00

HOẠT ĐỘNG CHIỀU- CHƠI TỰ CHỌN- TRẢ TRẺ

 

2/ Mẫu giáo:

* Khối Mầm:

 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6g30 – 7g00

Đón trẻ

7g00 – 7g10

THỂ DỤC SÁNG

7g10 – 8g00

Ăn sáng

8g00 – 8g15

Hoạt động tạo hình

 

Thể dục giờ học

 

 

Giáo dục âm nhạc

( mầm 1)

Khám phá khoa học

 

Làm quen văn học

( phát triển ngôn ngữ )

8h15-8h30

 

  Làm quen với toán     (HKII)

Giáo dục âm nhạc

 ( mầm 2)

 

 

8g30 – 9g10

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

9g10 – 10g00

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

10g-10g30

Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa

10g30 –11g30

Ăn trưa

11g30 –14g00

Ngủ trưa

14g00 –14g15

Vệ sinh sau khi ngủ dậy

14g15 –14g45

HD TC Mới

TTVS

HĐ GÓC

THNTH

(14g30 -15g10

SHTT-LĐVS

14g45 –15g15

TDNĐ

Ôn bài hát ,bài thơ, truyện.

TDNĐ

MĨ THUẬT

15g15 –16g20

Vệ sinh – Ăn chiều

16g20 –16g30

NÊU GƯƠNG

16g30 –17g00

Trả trẻ

 

   * Khối Chồi:

 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6g30 – 7g00

Đón trẻ

7g00 – 7g10

THỂ DỤC SÁNG

7g10 – 7g40

Ăn sáng

7g40 – 8g20

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

8g20 – 8g40

Thể dục giờ học

 

Giáo dục âm nhạc

 

Hoạt động tạo hình

Khám phá khoa học

Làm quen với toán

8g40-9g00

 

    Làm quen văn học 

( phát triển ngôn ngữ )

 

 

 

9g00– 10g00

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

10g00 – 10g30

Vệ sinh - Chuẩn bị ăn trưa

10g30 – 11g30

Ăn trưa

11g30 – 14g00

Ngũ trưa

14g00 – 14g15

Vệ sinh sau khi ngũ dậy

14g15 – 14g45

HD TC Mới

TTVS

HĐ GÓC

THNTH

(14g30 – 15g10)

MĨ THUẤT

14g45 – 15g15

TDNĐ

 

TDNĐ

SHTT

15g15 – 16g20

Vệ sinh – Ăn chiều

16g20 – 16g30

NÊU GƯƠNG

16g30 – 17g00

Trả trẻ

 

 

   * KhốiLá :

 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6g30 – 7g00

Đón trẻ

7g00 – 7g10

THỂ DỤC SÁNG

7g10 – 7g40

Ăn sáng

7g40 – 8g20

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

8g20 – 8g50

Giáo dục âm nhạc

Làm quen với toán

Làm quen văn học

 ( Phát triển ngôn ngữ )

Khám phá khoa học

Làm quen chữ viết

8g50-9g20

 

Thể dục giờ học

 

Tạo hình

 

9g20– 10g00

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

10g00 – 10g30

Vệ sinh - Chuẩn bị ăn trưa

10g30 – 11g30

Ăn trưa

11g30 – 14g00

Ngũ trưa

14g00 – 14g15

Vệ sinh sau khi ngũ dậy

14g15 – 14g45

HD TC Mới

TTVS

HĐ GÓC

THNTH

(14g30 – 15g10)

MĨ THUẤT

14g45 – 15g15

TDNĐ

Đọc truyện

TDNĐ

SHTT

15g15 – 16g20

Vệ sinh – Ăn chiều

16g20 – 16g30

NÊU GƯƠNG

16g30 – 17g00

Trả trẻD

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây